Dashboard In A Day

Hands-on LAB, zažite na vlastnej koži

Prečo sa zúčastniť?

Interaktívna ukážka schopností Power BI Desktop

Zistite čoho je Power BI Desktop schopné a spoznajte základy spracovania a vizualizácie dát.

Power BI možnosti
Power BI znalosti

Znalosti potrebné pre tvorcov & užívateľov

Tvorcovia dashboardov sa naučia vytvoriť profesionálny dashboard a následne dashboard zdieľať v tíme, kdežto užívatelia získajú potrebný prehľad o fungovaní Power BI Desktop a budú vedieť, čo od Power BI Desktop dashboardu očakávať.

Stretnutie s Power BI profesionálmi

Nezvyčajný zážitok spočívajúci v stretnutí a strávení dňa s Power BI profesionálmi leží pred Vami. Nenechajte si ho ujsť!

Power BI Workshop

Profesionálny dashboard za jeden deň

Počas workshopu budete pracovať na vytváraní pútavého dashboardu so zdrojovými dátami z Excelových hárkov a textových CSV súborov. Účastníci si vyskúšajú kompletný proces vytvorenia profesionálneho dashboardu a dostanú prístup k Sway tutoriálu počas nasledujúceho mesiaca aby si tak mohli opätovne prejsť jednotlivé kroky alebo si utvrdiť postup pri zložitejších operáciách. Celý workshop je rozdelený do etáp, z ktorých každá začína vstupným predpripraveným .pbix súborom pre stopercentné zabezpečenie pokračovania každého účastníka aj napriek neúplnému dokončeniu predchádzajúcej etapy.

Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard