Self-Service Power Business Intelligence Konzultácie


Kladiete si otázku "Ako by som to spravil efektívnejšie?" V tom prípade sú naše hodinové konzultácie na požiadanie presne to, čo hľadáte. Konzultačné služby PowerBIPro.eu Vám poskytujú možnosť aktívne sa zapojiť do procesu tvorby riešenia a pritom pochopiť použité postupy a metódy, ktoré môžete využiť pri riešení ďalších úloh.

Máte ihneď otázku? Čítajte ďalej alebo sa spýtajte!

Čítať ďalej Spýtať sa

Kto využije Self-Service Power Business Intelligence konzultácie


Power users
Pokročilé metódy analýzy údajov sú vhodné nielen pre oddelenia finančné, kontrolingové a analytické, ale pre všetkých aktívnych používateľov spracovávajúcich údaje exportované z podnikových informačných systémov.
Manažéri, spoločníci, vlastníci
Zistite ako vyťažiť maximum z existujúcej infraštruktúry s využitím Power BI nástrojov. Porovnajte zavedené postupy s Power BI one-click riešeniami, zistite ako dynamicky reagovať na biznis požiadavky Self-Service riešeniami.
IT pracovníci
Spoznajte nástroje Office usera, poskytnite lepší support a navrhujte optimalizované riešenia s nižšou pracnosťou, kde power user samostatne dokáže modifikovať dashboard alebo doplniť metriku.
Ktokoľvek
koho zaujíma svet Self-Service Power Business Intelligence riešení, chce sa vyhnúť začiatočníckym chybám a chce využiť znalosti Power BI profesionálov.

Flexibilné Self-Service Power Business Intelligence Konzultácie


Power BI konzultácie - žiadny minimály rozsah
Žiadny minimálny rozsah
Power BI konzultácie - konzultácie u vás
Konzultácie u Vás
Power BI konzultácie - konzultačné hodiny neexpitujú
Konzultačné hodiny neexpirujú
Power BI konzultácie - konzultácie v hodinových blokoch
Konzultácie v hodinových blokoch
Power BI konzultácie - online konzultácie
Online konzultácie
Power BI konzultácie - žiadne podpisovanie zmlúv
Žiadne podpisovanie zmlúv

Máte otázku? Kontaktujte nás a spýtajte sa ihneď!

Spýtať sa

Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard