Prelomové riešenia bez závislosti na vývojárovi


Dlhodobé pozorovanie

Mesačný report exportovaný z ERP systému do Excelu? Taký report zvyčajne obsahuje opakované hlavičky, medzisúčty, nesprávny formát čísel, ..., dátum exportu, ale v exporte chýba vybrané obdobie. A potom sa objaví makro expert, ktorý "programuje" (v lokalizovanej verzii) copy and paste príkazy medzi pevne zadanými oblasťami buniek! Alebo používateľ, kopírujúci údaje z webovej (intranetovej) aplikácie do Excelu, ďaľší užívateľ, ktorý podmienený súčet rieši označením nespojitej oblasti buniek namiesto použitia funkcie SumIf s definovanou podmienkou. Manuálna tvorba Pivot Tabuliek, Pivotka z rozsahu namiesto tabuľky.
A o mesiac? File > New a všetko znova.

Toto sú časo používané Excel klasik postupy. Zastavme ich

Na druhej strane však vidíme korporátne Business Intelligence riešenia, ktoré už krátko po implementácii nezodpovedajú požiadavkám. Nasleduje Support ticket, čakanie a o 6 mesiacov sa možno objaví nový stĺpec v reporte. - príliš dlho, príliš drahé.

Odštartujte svoju dátovú revolúciu ešte dnes

Existuje lepšie riešenie!
Microsoft Self-Service Power Business Intelligence nástroje

Nemusíte pasívne čakať na biznis analýzy z dielne IT profesionálov. Office 365 (podobne aj Office 2013 a vyššie) obsahujú užívateľsky prívetivé nástroje pre transformáciu dát - Power Query, pokročilú analýzu dát - Power Pivot, možnosti interaktívnej analýzy dát - Power View a all-in-one riešenie Power BI Desktop. Tieto nástroje môžu byť základom pre skutočnú spoluprácu medzi IT a meniacimi sa obchodnými požiadavkami.

Využite ekonomický potenciál vašich dát

Výdavky na implementáciu Self-Service Power BI riešenia vám šetria náklady. Je prekvapivé, že IT riešenia vám priamo šetria náklady a prinášajú výrazné úspory času spolu s mimoriadnym znížením chybovosti prostredníctvom otvorených riešení bez priamej závislosti na vývojárovi.

Opakovane sme svedkami revolučných zlepšení, ktoré prináša Microsoft Power BI ekosystém a ukázať cestu iným je pre nás opakovaným zadosťučinením.

Data-driven Solutions s.r.o.

Kancelária:
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
polyfunkčný objekt HappyHouse.sk
E-mail:
info@powerbipro.eu
Mobil:
+421 917 344 408
Kontaktujte nás
Sídlo:
Kniežaťa Pribinu 195/24, 911 01 Trenčín
IČO:
52 840 727
IČ DPH:
SK2121160800
Zapísaný v:
Obchod. registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, Vložka číslo: 39402/R
Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard