Ekosystém Self-Service Power Business Intelligence riešení


Riešenie prispôsobíme Vašim podmienkam


Organizačné obmedzenia vám znemožňujú používať údajové zdroje efektívne?

Vašu dátovú revolúciu možete naštartovať i Power BI spracovaním Excel klasik riešení, kde budú ako údajové zdroje použité exporty z ERP aplikácií vo formáte Excel xls(x), textové súbory (.txt, .csv a iné) alebo xml súbory.
Ako improvizovaný dátový sklad pre pracovnú skupinu môžete použiť databázu MS Access, v ktorej bude ako dátová pumpa pracovať prepojená tabuľka spracovaná v Power Query. Správnosť údajov zabezpečíme nastavením pravidiel referenčnej integrity v dátovom modeli Access. Ak množstvo dát presahuje kapacitu Access databázy, môžeme použiť SQL Server Express alebo inej vyššej edície, ktorú vám vaše IT oddelenie sprístupní.

Power BI report flowchart

Spracovávate spoľahlivé vstupy so zabezpečenou integritou dát?

SQL Server Power BI DataFlow

Ideálne údajové zdroje pre vaše Self-Service Power Business Intelligence riešenia sú relačné databázy ako SQL Server, Oracle, SAP Business Objects, MySQL, MS Access a podobne. Dátové sklady s modelom štruktúry hviezdy alebo snehovej vločky zjednodušia fázu analýzy a sú prehľadné.
Power BI umožňuje kombinovať údajové zdroje a spracuje tiež zoznamy SharePoint alebo sa môže prepojiť s SQL Server Reporting Services. Načítať údaje môžeme tiež z Cloud zdrojov ako SQL Azure alebo z "data feed" údajových tokov z online zdrojov.

On-premises Data Gateway - Miestna dátová brána


Miestna dátová brána pôsobí ako most, poskytujúci rýchly a bezpečný prenos dát medzi lokálnymi dátami (dáta, ktoré nie sú v cloude) a Power BI, Microsoft Flow a PowerApps službami.
Môžete používať jednu dátovú bránu s rôznymi službami súčasne. Ak používate Power BI aj PowerApps, jedna dátová brána je postačujúca. Dátová brána je nezávislá na účte, s ktorým sa prihlásite.
Preložené z oficiálneho webu On-premises Data Gateway

Power BI Data Gateway - Miestna dátová brána

Ekosystém Power BI riešení


Ekosystém Power BI riešení
Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard