Self-Service Power Business Intelligence Tréning


Zručnosti, ktoré musíte mať pri rozhodovaní založenom na údajoch, sa dramaticky menia bez ohľadu na to, v ktorej oblasti pracujete. Zamerajte sa na jazyk údajov a objavte revolučne nové možnosti dynamickej analýzy dát. S PowerBIPro.eu sa dnes naučíte hovoriť jazykom údajov a zajtra naplno využijete údajový potenciál vašej spoločnosti.

Power BI Tréningy & Workshopy


Uvedené kurzy sú poskytované našim tréningovým partnerom InSYS

Typy používateľov


Typy Power BI používateľov

Dať koncovým užívateľom analytický nástroj a očakávať, že ho užitočne využijú, spravidla nevedie k zásadným výsledkom.
Nástroje Self-Service Power BI - Excel Power Query, Power Pivot a jazyk DAX predstavujú nové možnosti implementácie kultúry plynulého prenosu dát, kde všetci zamestnanci, bez ohľadu na pozíciu, môžu robiť lepšie rozhodnutia na základe faktov.

V procese plynulého prenosu dát rozlišujeme dva typy používateľov - sofistikovaný používateľ s rozšírenými zručnosťami, člen analytického tímu a koncový používateľ - konzument dátových výstupov.

Koncový používateľ


Konzument dátových výstupov zvyčajne pracuje s informačným systémom prostredníctvom formulárov (pridanie, aktualizácia alebo mazanie údajov) a výstupných zostáv, exportuje transakcie z ERP a manuálne upravuje dáta,
pretože exporty často nezodpovedajú požiadavkám na tvorbu kontingenčných tabuliek alebo grafov.

Sofistikovaný používateľ


Power user pozná relačný model dátového skladu. Vie získať údaje z databáz priamo z Power Query alebo Power Pivot. Medzi zručnosti sofistikovaného používateľa patrí tiež kombinovanie údajov (merge, append query), základné transformácie dát (pivot, unpivot), návrh Power Pivot modelu typu hviezda s tabuľkami faktov a dimenzií alebo návrh dátového trhoviska so zabezpečením referenčnej integrity dát a kontrolou jedinečnosti záznamov dimenzií.

Typický pracovný postup koncového používateľa je opakovanie časovo náročných postupov, pričom výsledok napriek tomu nespĺňa požiadavky modernej analýzy dát. Tím analytikov sofistikovaných používateľov spolu s konzultantmi PowerBIPro.eu navrhuje sofistikovaný automatizovaný workflow minimalizujúci čas potrebný na spracovanie mesačných reportov jednoduchým kliknutím na "magické" tlačidlo refresh.

Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard