Bez údajov ste len ďalší človek s názorom.

Úspešnosť podnikania zvyšuje zavedenie data‑driven kultúry. Kultúry, v ktorej organizácia poskytuje svojim zamestnancom zručnosti a nástroje dynamickej analýzy dát pre riadenie rozhodnutí a stratégií.
PowerBIPro.eu ‑ váš sprievodca na ceste k Self-Service Business Intelligence riešeniam.

Power Platform

office 365 na steroidoch

Power Apps

aplikácie na zadávanie údajov

Vytvárajte nízkokódové aplikácie so spoľahlivou validáciou údajov, logiku pridajte použitím výrazov podobných excelovským, spúšťajte ich na webe, zariadeniach so systémom iOS a Android a potom sa ľahko pripojte k údajom v rámci služby Microsoft 365.

Power BI

poznatky založené na údajoch

Zlúčte údaje z mnohých zdrojov a vytvorte interaktívne, pútavé reporty, ktoré odhalia zmysluplné súvislosti skryté v údajoch

Power Automate

automatizácia bez programovania

Automatizujte opakujúce sa úlohy a digitalizujte procesy, aby ste mohli sústrediť svoju pozornosť tam, kde je to najviac potrebné.

Kultúra plynulého prenosu dát

keď je rozhodovanie založené na údajoch

Kultúra plynulého prenosu dát

Pre spoločnosť s implementovanou Kultúrou plynulého prenosu dát, sú rovnako dôležití ľudia trénovaní v dátovej komunikácii ako implementovaný systém štandardov a nástrojov pre spracovanie dát.

Systém Kultúry plynulého prenosu dát rozdeľujú dve osi:
Horizontálna os popisuje schopnosti, ktoré potrebuje jedinec (hore) a spoločnosť (dole).
Vertikálna os rozlišuje publikum - konzumentov dátových výstupov a autorov - tvorcov, inými slovami analytický tím sofistikovaných používateľov.

Power BI nástroje integrované do Excelu 365 (aj 2013 a vyššie) a Power BI Desktop eliminujú rozdiely medzi konzumentami výstupov a autormi, a teda koncový používateľ môže navrhovať vlastné reporty v rozmedziach schváleného portfólia dátových produktov.

ZISTITE VIAC

Komponenty Business Intelligence riešení


Komponenty Power BI riešení
Získavanie & Transformácia Dát
 • Power Query Power Query
 • SQL Server Integration Services Integration Services (SSIS)
ZISTITE VIAC
Vizualizácia Dát
 • Power BI Services Power BI Services
 • SQL Server Reporting ServicesReporting Services (SSRS)
 • Power View Power View
 • Power BI Desktop Power BI Desktop
ZISTITE VIAC
Ukladanie Dát
 • MS Access Access, SQL ServerSQL Server
 • Dátové tržisko Data Mart
 • Dátový sklad Data Warehouse
ZISTITE VIAC
Analýza Dát
 • Power Pivot Power Pivot
 • SQL Server Analysis ServicesAnalysis Services (SSAS)
 • Power BI Desktop Power BI Desktop
ZISTITE VIAC
Získavanie & Transformácia Dát
 • Power Query Power Query
 • SQL Server Integration Services Integration Services (SSIS)
LEARN MORE
Ukladanie Dát
 • MS Access Access, SQL ServerSQL Server
 • Dátové tržisko Data Mart
 • Dátový sklad Data Warehouse
ZISTITE VIAC
Analýza Dát
 • Power Pivot Power Pivot
 • SQL Server Analysis ServicesAnalysis Services (SSAS)
 • Power BI Desktop Power BI Desktop
ZISTITE VIAC
Vizualizácia Dát
 • Power BI Services Power BI Services
 • SQL Server Reporting ServicesReporting Services (SSRS)
 • Power View Power View
 • Power BI Desktop Power BI Desktop
ZISTITE VIAC
Navrhneme Vám Power BI workflow šitý na mieru

Dátový sklad


Dátový sklad

Dáta v Dátovom sklade sú z logického (používateľského) hľadiska rozdelené do schém - každá schéma predstavuje jednu analyzovanú funkčnú oblasť.
Jadro každej schémy pozostáva z jednej alebo viacerých tabuliek faktov. Faktové tabuľky obsahujú analyzované dáta - numerické a finančné hodnoty, ktoré sú využívané v analytických kalkuláciach - agregáciach, usporiadavaní a podobne. Tabuľky faktov majú väzby na dimenzie pomocou cudzích kľúčov. Dimenzie sú tabuľky, ktoré obsahujú zoznamy hodnôt používaných na kategorizáciu a usporiadanie dát vo faktových tabuľkách.

Motorom BI riešení je dátový sklad. Naštartujte s PowerBIPro.eu ešte dnes

Služby


Power BI konzultácie

Konzultácie

Naši konzultanti, súčasť Vášho tímu.
Power BI konzultácie na vyžiadanie pre aktívnych užívateľov.

ZISTITE VIAC
Power BI tréning

Tréning

Transformácia vstupov na dynamické biznis analýzy, nezávisle na profesii, závisí na osvojení si revolučných samoobslužných Power BI zručností

ZISTITE VIAC
Ekosystém Power BI riešení

Ekosystém riešení

Profesionálne riešenia obsahujúce Dátové Sklady, SSIS, SSAS, Power BI Data Gateway, Azure cloud services, ... .

ZISTITE VIAC
Power Apps vývoj

Power Apps vývoj

Urýchlite inovácie pomocou low-code aplikácií bez časových a finančných nákladov na vývoj softvéru na mieru.

Power BI riešenia

Power BI riešenia

Navrhneme architektúru Power BI, výpočty DAX a interaktívne zostavy a pomôžeme vám kultivovať data-driven kultúru založenú na údajoch.

Power BI optimalizácia

Power BI optimalizácia

Je váš Power BI report pomalý? Dokážeme identifikovať hlavnú príčinu, ktorou môže byť problém s dátovým modelom, výrazom Dax alebo architektúra riešenia.

Workshop Dashboard In a Day

Zistite čoho je Power BI Desktop schopný, naučte sa základy spracovania a vizualizácie dát a vytvorte pútavý dashboard len za jeden deň!

Počas workshopu Dashboard In A Day, dizajnéri i používatelia dashboardov a reportov zísakajú nevyhnutné znalosti o vytváraní a obsluhe dashboardov a reportov. Celý workshop je vedený profesionálmi v oblasti Power BI s dlhoročnými skúsenosťami a preto pripravenými odpovedať na všetky Vaše otázky.

ZISTITE VIAC

Začnite svoju Power BI cestu ešte dnes!

Prosím, zadajte Vaše meno.
Prosím, zadajte Vaše telefónne číslo.
Prosím, zadajte Váš email.
Prosím, zadajte Váš dotaz.
Pre odoslanie formulára je nutný súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.
Pre odoslanie formulára je nutné overenie.
Oblasti potencionálnej spolupráce, prosím označte oblasti, o ktoré by ste mali potencionálny záujem
Workshop
Školenia
Konzultácie
Riešenia

Máte otázku? Spýtajte sa ihneď!
Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard