The price of light is less than the cost of darkness.

Arthur C. Nielsen, Market Researcher & Founder of ACNielsen

Využitie dát predstavuje možnosť dramaticky zlepšiť konkurenčnú výhodu v globálnom meradle. Implementácia štandardov podporujúcich Kultúru plynulého prenosu dát, spolu so zriadením analyického tímu, umožňuje naplniť dátový potenciál spoločnosti. PowerBIPro.eu Vám podá na tejto ceste pomocnú ruku.

Klutúra plynulého prenosu dát


Pre spoločnosť s Kultúrou plynulého prenosu dát, sú rovnako dôležití ľudia trénovaní v dátovej komunikácii ako implementavaný systém štandardov a nástrojov pre spracovanie dát.

Systém Kultúry plynulého spracovania dát rozdeľujú dve osy:
Horizontálna os popisuje schopnosti, ktoré potrebuje jedinec (hore) a spoločnosť (dole).
Vertikálna os rozlišuje publikum - konzumentov dátových výstupov a autorov - tvorcov, inými slovami analytický tím sofistikovaných užívateľov.

Power BI nástroje integrované do Excelu 2016 a Power BI Desktop eliminujú rozdiely medzi konzumentami výstupov a autormi, a teda koncový užívateľ môže navrhovať vlastné reporty v rozmedziach schváleného portfólia dátových produktov.

ZISTITE VIAC
...

Komponenty Business Intelligence riešení


Získavanie & Transformácia Dát
 • Power Query
 • Integration Services (SSIS)
ZISTITE VIAC
Vizualizácia Dát
 • Power BI Services
 • Reporting Services (SSRS)
 • Power View
 • Power BI Desktop
ZISTITE VIAC
Ukladanie Dát
 • Access, SQL Server
 • Data Mart
 • Data Warehouse
ZISTITE VIAC
Analyzovanie Dát
 • Power Pivot
 • Analysis Services (SSAS)
 • Power BI Desktop
ZISTITE VIAC
Získavanie & Transformácia Dát
 • Power Query
 • Integration Services (SSIS)
LEARN MORE
Ukladanie Dát
 • Access, SQL Server
 • Data Mart
 • Data Warehouse
ZISTITE VIAC
Analyzovanie Dát
 • Power Pivot
 • Analysis Services (SSAS)
 • Power BI Desktop
ZISTITE VIAC
Vizualizácia Dát
 • Power BI Services
 • Reporting Services (SSRS)
 • Power View
 • Power BI Desktop
ZISTITE VIAC

Dátový sklad


Dáta v Dátovom sklade sú z logického (užívateľkého) hladiska rozdelené do schém - každá schéma predstavuje jednu analyzovanú funkčnú oblasť.
Jadro každej schémy pozostáva z jednej alebo viacerých tabuliek faktov. Faktové tabuľky obsahujú analyzované dáta - numerické a finančné hodnoty, ktoré sú využívané v analytických kalkuláciách - agregáciách, usporadúvaní a podobne. Tabuľky faktov majú väzby na dimenzie pomocou cudzích kľúčov. Dimenzie sú tabuľky, ktoré obsahujú zoznamy hodnôt používaných na kategorizáciu a usporiadanie dát vo faktových tabuľkách.

Služby


...

Konzultácie

Naši konzultanti, súčasť Vášho tímu.
Power BI konzultácie na vyžiadanie pre aktívnych užívateľov.

ZISTITE VIAC
...

Tréning

Transformácia vstupov na dynamické biznis analýzy, nezávisle na profesii, závisí na osvojení si revolučných samoobslužných Power BI zručností

ZISTITE VIAC
...

Technické pozadie

Profesionálne riešenia obsahujúce Dátové Sklady, SSIS, SSAS, Power BI Data Gateway a iné.

ZISTITE VIAC

Workshop Dashboard In a Day

Zistite čoho je Power BI Desktop schopný a naučte sa základy spracovania a vizualizácie dát a vytvorte pútavý dashboard len za jeden deň!

Počas workshopu Dashboard In A Day, dizajnéri i používatelia dashboardov a reportov zísakajú nevyhnutné znalosti o vytváraní a obsluhe dashboardov a reportov. Celý workshop je vedený profesionálmi v oblasti Power BI s dlhoročnými skúsenosťami a preto pripravenými odpovedať na všetky Vaše otázky.

ZISTITE VIAC

Začnite svoju Power BI cestu ešte dnes!

Prosím, zadajte Vaše meno.
Prosím, zadajte Vaše telefónne číslo.
Prosím, zadajte Váš email.
Pre odoslanie formulára je nutný súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.
Prosím, zadajte Váš dotaz.
Live Dashboard
Live Dashboard